سبد خرید خالیست

روانشناسی جالب فونت ها

با توجه به ارتباط روزانه و طولانی خوانندگان نت، انواع کتابهای چاپ‌شده و الکترونیکی، اخبار و… دانشمندان توانسته‌اند، ارتباط میان نوع فونت و احساسات خواننده را مورد بررسی قرار دهند. در ادامه با ردی پیک همراه باشید.

بررسی نقش فونت‌ها بر احساسات انسان

اخیرا شرکت Monotype و انجمن عصب‌شناسی Neurons مطالعه‌ای بر روی ۴۰۰ نفر انجام دادند، هدف از این مطالعه بررسی نقش فونت‌ها بر احساسات انسان بود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که فونت‌ها می‌توانند احساس ما را نسبت به مطلبی که در حال خواندن آن هستیم، تغییر دهند.

بررسی نقش فونت‌ها بر احساسات انسان
بررسی نقش فونت‌ها بر احساسات انسان

در این مطالعه به هر یک از افراد متونی با سه نوع تایپ‌فیس مخلتفFS Jack, Gilroy و Cotford داده شد. نتایج نشان داد که حتی نوع فونت نیز در میزان به‌خاطرسپردن کلمات نقش داشته‌است.

حتی نوع فونت نیز در میزان به خاطر سپردن کلمات نقش دارد.
حتی نوع فونت نیز در میزان به خاطر سپردن کلمات نقش دارد.

به گفته موسس انجمن عصب‌شناسی Neurons، بررسی معنای کلمات در بخشی از مغز، که به ما در پردازش احساسات کمک می‌کند، انجام می‌شود و به هنگام خواندن کلمات نوع فونت استفاده شده نیز می‌تواند در تحریک واکنش‌های احساسی ما تاثیر داشته باشد. احساسات منفی ما اغلب با فونت‌هایی که حروف نوک‌تیز دارند و احساسات مثبت‌ به کمک فونت‌هایی که حروف درشت و بدون زاویه دارند، برانگیخته می‌شود.

منبع:fastco